printing in thailand

บริการผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีรายละเอียดคมชัดใกล้เคียงกับการพิมพ์ด้วย ระบบออฟเซต เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย อีกทั้งมีโปรแกรม XMPieสำหรับสร้างงาน Print on Demand ของคุณให้เป็นงานที่มีคุณค่าไม่เหมือนใคร

    Print on Demand ที่เราทำได้
  • พิมพ์งานบนวัสดุหลากหลาย เช่น กระดาษ พลาสติกและสติกเกอร์
  • ขนาดใหญ่สุดได้ 326x484 มม.
  • พิมพ์บนกระดาษได้ตั้งแต่ 55 ถึง 350 แกรม
  • เคลือบเงาเฉพาะจุด ( Clear Dry Ink)
  • การใส่ข้อมูลเฉพาะบุคคล บนงานพิมพ์แต่ละชิ้น(Variable Information)
  • พิมพ์ Run Number
  • การพิมพ์กันปลอมแปลง (Micro Text ภาพเรืองแสง Black light)
  • ผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เช่น นามบัตร บัตรเชิญ โปสเตอร์ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตาล็อค หนังสือ