printing in thailand
    การพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดป้อนแผ่น ที่มีศักยภาพสูงและทันสมัย นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
  • พิมพ์ได้สูงสุด 8 สีหรือพิมพ์ 4 สีพร้อมกัน ทั้ง 2 หน้าในการพิมพ์ครั้งเดียว
  • สามารถพิมพ์งานบนวัสดุได้หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ แผ่นพลาสติกและกระดาษเคลือบ Metalized
  • ใช้เทคโนโลยี CIP3 ในการปรับตั้งความเข้มหมึกพิมพ์
  • ตรวจเช็คคุณภาพระหว่างพิมพ์งานด้วยเครื่อง Image Control
    การพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดป้อนม้วน สำหรับรองรับการผลิตงานสิ่งพิมพ์จำนวนมาก ด้วยความเร็วสูงสุด 30,000 แผ่น