printing in thailand
    การเข้าเล่มที่มีคุณภาพสูง ทำรูปเล่มที่มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
  • การเข้าเล่มแบบไสกาว
  • การเข้าเล่มแบบไสกาว PUR
  • การเข้าเล่มแบบเย็บลวด
  • การเข้าเล่มแบบเย็บกี่
  • การเข้าเล่มแบบปกแข็ง (สันตรงและสันโค้ง)
  • การเข้าเล่มแบบร้อยสันเกลียว
  • การพับทุกรูปแบบ เช่น โบร์ชัวร์ แผนที่
  • การเข้าเล่มปฏิทิน