รางวัลยอดเยี่ยม : งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

Best Use of The Digital Printing Process : Asian Print Awards 2014

  • รางวัลยอดเยี่ยม
    Best Use of The Digital Printing Process