รางวัลเหรียญเงิน : งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

Silver Awards : Asian Print Awards 2014

  • รางวัลเหรียญเงิน
    ประเภทไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่าง ๆ