รางวัลเหรียญทองแดง : งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

Bronze Awards : Asian Print Awards 2014

  • รางวัลเหรียญทองแดง
    ประเภทการพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล