งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน

Thai Print Awards 13th Silver Award

  • หนังสือที่พิมพ์ 4 สี หรือมากกว่า